Home » Thông báo » Tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh trong nước chuẩn bị học nâng cao tiếng Anh tại nước ngoài năm 2014
 
Tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh trong nước chuẩn bị học nâng cao tiếng Anh tại nước ngoài năm 2014 PDF In Email

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN 165

VĂN PHÒNG 165

*

Số    130   - TB/VP165

 

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày 21   tháng 10 năm 2013

THÔNG BÁO

Tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh trong nước chuẩn bị học nâng cao tiếng Anh tại nước ngoài năm 2014

Kính gửi: - Vụ, Ban Tổ chức cán bộ các bộ, ban, ngành, đoàn thể TW

- Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy

- Các tập đoàn, các tổng công ty 90, 91

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2013 của Đề án “Đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước” (Đề án 165), Văn phòng Đề án 165 thông báo để các địa phương, đơn vị chọn cử cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh trong nước chuẩn bị học nâng cao trình độ tiếng Anh tại nước ngoài, cụ thể như sau:

  1. 1. Đối tượng

- Là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong hệ thống chính trị; sĩ quan trong lực lượng vũ trang; viên chức lãnh đạo, người lao động trong các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước.

2. Tiêu chuẩn tuyển chọn

Thực hiện theo Quy định 03-QĐ/BTCTW ngày 10/5/2013 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chuẩn và điều kiện tuyển chọn cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ theo Đề án 165, cán bộ đi học đảm bảo đủ các tiêu chuẩn sau: 

2.1. Chức vụ

- Là cán bộ cấp phòng, quy hoạch cấp phòng và tương đương trở lên ở các bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tập đoàn kinh tế và các tổng công ty nhà nước;

- Sỹ quan trong lực lượng vũ trang có chức vụ tương đương (đối tượng cụ thể do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định).

2.2. Công việc đang đảm nhiệm: được phân công phụ trách hoặc trực tiếp làm các công việc liên quan đến một trong các lĩnh vực sau:

+ Đối ngoại, ngoại vụ, hợp tác quốc tế;

+ Đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch, quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp, quản lý dự án với nước ngoài, hợp tác lao động với nước ngoài;

+ Thông tin, tuyên truyền, truyền thông đối ngoại;

+ Nghiên cứu giảng dạy tại các trường chính trị, trường cao đẳng, đại học, học viện, viện hàn lâm;

+ Công việc có liên quan tới yếu tố nước ngoài tại các cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan tư pháp.

1.3. Độ tuổi: Dưới 40 đối với cán bộ quy hoạch cấp phòng và tương đương; dưới 45 đối với cán bộ cấp phòng, quy hoạch cấp vụ, cấp sở và tương đương; dưới 50 đối với cán bộ cấp vụ, cấp sở và tương đương trở lên.

2. Điều kiện tuyển chọn

- Bồi dưỡng trong nước cho cán bộ có trình độ IETLS từ 3.0 – 4.0 hoặc tương đương (Đề án sẽ kiểm tra đầu vào).

- Bồi dưỡng ở nước ngoài: Cán bộ có mức điểm IELTS từ 4.5 – 6.0 hoặc tương đương.

3. Chỉ tiêu

Mỗi đơn vị được cử 01 chỉ tiêu (riêng Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính được cử 02 chỉ tiêu).

4. Thời gian học

Tiếng Anh: học 6 tháng tại Đồ Sơn, Hải Phòng (dự kiến khoảng tháng 01/2014) và 3 tháng tại nước ngoài.

5. Kinh phí: Thực hiện theo Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngày 13/7/2009 và Thông tư số 103/2010/TT-BTC ngày 19/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án 165. 

6.  Hồ sơ dự tuyển

- Công văn cử cán bộ đi học.

- Bản xác nhận quy hoạch hoặc photo văn bản quy hoạch (nếu có).

- Đơn xin đi học nâng cao trình độ ngoại ngữ của cán bộ (ghi rõ số điện thoại liên lạc và nơi ở hiện nay).

- 02 bản khai lý lịch cán bộ theo mẫu 2C (dán ảnh 4x6, đóng dấu giáp lai, có xác nhận của cấp có thẩm quyền), phôtô chứng minh thư nhân dân.

- Bản nhận xét đánh giá của cơ quan cử đi học.

- Sao chụp có công chứng các loại văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn, ngoại ngữ (Chứng chỉ C tiếng Anh và tương đương).

- Giấy khám sức khoẻ tại bệnh viện đa khoa cấp tỉnh, thành phố; khi cán bộ ra nước ngoài học tập phải đáp ứng yêu cầu sức khỏe của nước sở tại.

Hồ sơ cán bộ cử đi học gửi về Phòng Tuyển sinh, Văn phòng Đề án 165, số 59 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội, thời hạn nhận hồ sơ trước ngày 25/11/2013 Điện thoại liên hệ 08043655, fax: 08043185.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo VP165;
Các phòng VP165;
- Lưu VP165.

K/T CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

Nguyễn Thị Lan Phương

 

 

 

                                                    Địa chỉ: Khu 4 Đại học Trà Vinh, số 287, đường Phạm Ngũ Lão, P1, TP Trà Vinh

                                                    Số điện thoại: 0743 851060
                                                    Email: khcb@tvu.edu.vn